* Gói dịch vụ của bạn
* Web30s

Tham khảo bảng giá các gói Web30s. Tại đây.

* Web30s Pro

Tham khảo bảng giá các gói Web30s Pro. Tại đây.

Thanh toán
Tạo website & nhận KM
1900 9477
web@pavietnam.vn
* Web30sThanh toán
Tạo website & nhận KM
1900 9477
web@pavietnam.vn
web30s.vn
Quản trị web30s
  • Quản Trị Web30S Cơ Bản300,000 VNĐ / 1 tháng

   Đặc điểm:

   Thanh toán sử dụng

   Mô tả:

   - Giúp khách hàng thay đổi giá trị hoặc ẩn/hiện các thuộc tính hiện đang có trên template của website

   Chi tiết:

   - Đổi màu nền/logo/nút đặt mua.

   - Ẩn thanh Footer/ ẩn icon Facebook.

   - Hiện icon Skype.

   - Sắp xếp vị trí menu top.

   - Tăng kích thướt cột bên trái, tăng/giảm size của slideshow.

   Để sử dụng ứng dụng này, quý khách cần có gói dịch vụ Web30s

   thanh toán ngay

  KHO ỨNG DỤNG KHÁC ...